Rola bezpieczeństwa ekonomicznego (cz. II)

Zagrożenia dla bezpieczeństwa państw mogą pochodzić zarówno ze strony państw jak również ze strony innych podmiotów stosunków międzynarodowych tj. korporacje transnarodowe, funduszy inwestycyjnych, banków i samego funkcjonowania rynku.

Państwa, prowadząc politykę zagraniczną dość często podejmują działania zagrażające bezpieczeństwu ekonomicznemu innego państwa. Podejmują kroki zmierzające do zagrożenia jednej lub wielu wartości konstytuującej bezpieczeństwo, preferując te wartości, które są najsłabiej bronione przez państwo atakowane. Działania podejmowane przez państwa mogą mieć charakter ukierunkowany na określone państwo albo mogą negatywnie oddziaływać na grupę państw lub całą społeczność międzynarodową. W tym ostatnim przypadku możemy mówić o działaniach wewnętrznych, negatywnie oddziałujących na środowisko międzynarodowe. W związku z postępującym procesem globalizacji i, w konsekwencji, współzależności państw, możliwości działań negatywnych o charakterze ekonomicznym uległy zdecydowanemu rozwojowi. W przeszłości wojna gospodarcza przyjmowała formę embarga na dostawy towarów, psucia monety, dziś możliwe są oddziaływania na stopę procentową, kurs walutowy, oszczędności, technologie, możliwości ściągania opodatkowania i wiele innych.

poprzednia strona

następna strona