Raje podatkowe

Działania podejmowane przez "raje podatkowe" polegają na tworzeniu takich regulacji, które zachęcają do redukowania obciążeń podatkowych. Działania "rajów podatkowych" mają charakter pasywny i oznaczają tworzenie takiego systemu podatkowego, w którym stawka podatkowa wynosi zero lub jest bliska zeru. Obok tego podstawowego warunku musi być spełniony warunek poufności dokonywanych operacji. Takie regulacje zapewniają dopływ środków z państw o wyższej stopie podatkowej. Bardzo często dokonuje się to w postaci wykorzystywania cen transferowych.

 poprzednia strona

 powrót do spisu treści