Raje podatkowe

Działania państw zmierzające do przejmowania podatków i dochodów polegają na oferowaniu niższego efektywnego opodatkowania osób fizycznych i prawnych przez państwa zwane "rajami podatkowymi". Za "raje podatkowe" są uznawane państwa oraz inne jednostki terytorialne prawa międzynarodowego. Przy omawianiu "rajów podatkowych" dla uproszczenia będziemy je nazywać państwami.

"Raje podatkowe" znajdują się praktycznie we wszystkich częściach świata, co umożliwia łatwy do nich dostęp większości mieszkańców Ziemi. W tabeli poniżej przedstawiono wybrane "raje podatkowe" z rozbiciem na regiony.

Tabela 1
Raje podatkowe z rozbiciem na regiony

Afryka Azja i Pacyfik Europa Bliski Wschód Zachodnia Hemisfera
Liberia Wyspy Cooka Andora Bahrain Antigua
Mauritius Guam Cypr Liban Aruba
Tanger Makao Gibraltar Barbados
Seszele Nauru Wyspa Mana Belize

Źródło: Offshore Financial Centers IMF Background Paper, Monetary and Exchange Affairs Departament, 23 June 2000.

Są to najczęściej małe terytoria położone na wyspach, również o małej liczbie ludności. W tabeli poniżej przedstawiono ludność i terytorium wybranych "rajów podatkowych".

Ich potencjał, w związku z małą liczbą ludności i brakiem rozwiniętego przemysłu jest niski. Dlatego ich dobre funkcjonowanie i bezsilność państw rozwiniętych w narzuceniu im swoich praw jest fenomenem stosunków międzynarodowych czasu globalizacji. Między państwami należącymi do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD a "rajami podatkowymi" istnieje zasadnicza sprzeczność interesów. Państwa OECD chcą zahamować spadek wpływów podatkowych związanych z transferowaniem zysków za granicę, to znaczy do "rajów podatkowych", a "raje podatkowe" chcą tę sytuację utrzymać. W związku z istniejącymi zasadniczymi różnicami interesów, działania podejmowane przez państwa rozwinięte będą miały charakter, przede wszystkim, działań na poziomie wewnętrznym, jak również działań o charakterze kooperacji z innymi państwami. Z kolei, działania "rajów podatkowych" polegają na tworzeniu takich regulacji, które będą atrakcyjne dla podmiotów, umożliwiając im zmniejszenie obciążeń podatkowych.

 następna strona