Agresja ekonomiczna

Agresja ekonomicznaPojęcie bezpieczeństwa oznacza pewien optymalny stan państwa. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa pochodzą z działań państw i funkcjonowania gospodarki światowej. Zagrożenia mogą wynikać z ukierunkowanego działania w postaci agresji ekonomicznej, wojny gospodarczej, uzależnienia, a także z oddziaływań pośrednich, czyli z działań nie ukierunkowanych, zamierzonych i niezamierzonych. Taki sposób pojmowania bezpieczeństwa umożliwia pełniejszą analizę zagrożeń dla funkcjonowania państw. Mechanizm agresji ekonomicznej dotyczy ukierunkowanego, zamierzonego działania na inne państwo. Agresja ekonomiczna może mieć charakter otwartego działania, czyli wojny gospodarczej lub działań zmierzających do uzależnienia.

Agresja gospodarcza jest celową działalnością ukierunkowaną na destabilizację gospodarki danego państwa, a uzależnienie gospodarcze to stan relacji między państwami, który ogranicza swobodę korzystania z własnych zasobów, czyli odnoszenia korzyści. W obu przypadkach za pomocą narzędzi ekonomicznych podejmowane są próby wpływania na decyzje danego państwa. W związku z tym agresja ekonomiczna może polegać na:

a uzależnienie ekonomiczne może polegać na:


Agresja ma charakter otwartych działań, natomiast uzależnienie jest działaniem wieloletnim, które ma charakter dwustronnych oddziaływań prowadzących do asymetrii współzależności.


 powrót do spisu treści